Dynamic Ads & Lookalike Competitor’s Website

About Project

Khi bạn click vào bất kỳ một sản phẩm nào trên website, thì ngay lập tức bạn sẽ bị chúng tôi bám đuổi với chính sản phẩm mà bạn vừa mới quan tâm. Ngoài ra chúng tôi còn tạo các tệp đối tương khách hàng tương tự như các khách hàng thật của bên bạn để tạo ra 1 lượng lớn khách hàng tương lai tiềm năng.

Project Details

  • Khách hàng: Vua Nệm
  • Năm thực hiện: 07/2018
  • Website: vuanem.com
See Live Project